Δοκιμαστικό post με photo upload. Δεν είναι ακόμα ενεργοποιημένο το γενικότερο file upload αλλά μπορώ α) να γράψω ό,τι θέλω

β) να ανεβάσω εικόνα κ να την εισάγω εντός του κειμένου.

Όλο αυτό θα φανεί σαν ένα entry στη σελίδα http://www.dynamic-fet.eu/secret-page/

Το παρόν μήνυμα είναι δοκιμαστικό.

Δημήτρης